புதியது என்ன

IRCI மற்றும் SAC இணைந்து, ஆசியாவில் அருங்காட்சியகம் - தொடர்பானவர்களை அழைத்து, நடத்திய ஓர் ஆய்வுக் கருத்தரங்கு (6-10 ஆகஸ்ட் 2012, லாம்பூன்)(2012-08-14 at 10:07)
IRCI மற்றும் SAC இணைந்து ஒரு சர்வதேச ஆய்வுக் கரு…
SAC உடன் IRCI கூட்டுறவு செயல்பாடுகளைத் தொடங்குகிறது(2012-08-03 at 10:07)
IRCI, இளவரசி மஹா சக்ரி சிரின்த்ரோன் மானுடவியல் ம…
IRCI –இன் சந்திப்பு மற்றும் மன்றம் குறித்த இரண்டு இறுதி அறிக்கைகள் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன.(2012-08-01 at 10:06)
  பின்வரும் சந்திப்பு மற்றும் மன்றத்தின் இற…
IRCI மற்றும் MCM இணைந்து முதல் ICH ஆராய்ச்சியாளர்கள் மன்றத்தை பாரிசில் (ஜூன் 3, 2012 அன்று) நடத்தின(2012-06-07 at 10:07)
IRCI, பாரிசில் முதல் ICH ஆராய்ச்சியாளர்களின் மன்…
”சமூகங்கள் மற்றும் 2003 மாநாடு குறித்த முதல் தீவிர ஆராய்ச்சியாளர்கள் சந்திப்பு” –ஐ IRCI நடத்தியது. (3 - 4 மார்ச் 2012, டோக்யோ)(2012-05-01 at 10:05)
  IRCI, டோக்கியோவில் மார்ச் 3-4 தேதிகளில் &…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7|8 次へ >