புதியது என்ன

IRCI –க்கு தாய்லாந்து நாட்டின் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கலாச்சார மேம்பாட்டுத் துறைக் குழு மரியாதை நிமித்தமாக வருகை தந்தது.(2014-08-25 at 12:00)
மே 16, 2014 -இல், துணை பொது-மேலாளர் திரு. டி. தொ…
IRCI –இன் புதிய துண்டுப்பிரசுரம் இப்போது கிடைக்கிறது.(2014-08-04 at 11:59)
புகைப்படங்களால் விளக்கப்பட்ட புதிய துண்டுப்பிரசு…
”ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ICH –ஐப் பாதுகாப்பதற்கான ஆய்வை வரைபடப்படுத்துதல்” தொடர்பாக IRCI ஒரு சர்வதேச நிபுணர்கள் கூட்டத்தை நடத்தியது.(2014-07-28 at 11:59)
2ஆம் IRCI நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் அனுமதியளிக்…
ICH –ஐப் பாதுகாப்பது தொடர்பான சட்ட அமைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கு உதவும் வகையில் சட்ட நிபுணர்கள் லாவோஸ் மற்றும் கம்போடியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டனர்.(2014-07-27 at 11:59)
ஒரு வலுவான சட்ட அமைப்பு ICH –ஐப் பாதுகாப்ப…
“ICH வீடியோ ஆவணமாக்கலுக்கான சமூகத்தின் இளம் திரைப்பட உருவாக்குனர்களுக்கான 2ஆம் பயிற்சிப் பட்டறையை” IRCI நடத்தியது.(2014-07-27 at 10:00)
“ICH வீடியோ ஆவணமாக்கலுக்கான சமூகத்தின் இளம…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7|8 次へ >