புதியது என்ன

“IRCI-ன் முதல் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் புதிரான பண்பாட்டு மரபு தொடர்பான சட்ட அமைப்பு ஆய்வுபட்டறை” என்ற தலைப்பில் IRCI ஒரு சர்வதேச பட்டறை நடத்தி இருந்தது.(2015-02-26 at 10:15)
யுஷு சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் ஒத்துழைப்புடன், 2014…
டக்கஸோனோ ஹிக்காஷி இடைநிலை பாடசாலையில் நடந்த சொற்பொழிவு (ட்சூகியூபா பெருநகரம்)(2015-02-26 at 10:10)
20 டிசம்பர் 2014 அன்று ட்சூகியூபா நகரத்தில் உள்ள…
IRCI -ன் மூன்றாவது நிர்வாகக் குழுவின் கூட்டம் நடைபெற்றது.(2015-02-26 at 10:05)
IRCI-ன் நிர்வாகக் குழுவின்  கூட்டம்  2…
“அருகிவரும் பாரம்பரிய கைவினை பொருள்கள் ஆராய்ச்சி” என்ற திட்டத்திற்காக IRCI ஊழியர்கள் உறுப்பினர்கள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்தனர்.(2015-02-26 at 10:03)
“அருகிவரும் பாரம்பரிய கைவினை பொருள்கள் ஆர…
“ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ICH-ன் பாதுகாப்பு முறைகளுக்கான ஆராய்ச்சி தகவல் தளம்” IRCI -ஆல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.(2015-02-26 at 10:00)
இத்திட்டத்தின்  ஒரு பகுதியாக  “ஆ…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7|8 次へ >