புதியது என்ன

கருத்தரங்கில் நடைபெற்ற அருவ கலாச்சாரப் பாரம்பரியம் மீதான பொது விரிவுரை(2015-12-24 at 14:19)
ஸகாய் நகரத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களுக்கு …
ஐஆர்சிஐ கருத்திட்டங்களின் அமுல்படுத்தலின் மேம்பாட்டிற்காக ஆய்வாளர்கள் மீகொங் பிராந்தியத்தில் மூன்று நாடுகளுக்கு விஐயம் செய்துள்ளனர்.(2015-12-24 at 13:44)
  நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைப்புமிகு உறவுகளை வல…
டகிஜொனொ ஹிகாசி கனிஸ்ட உயர் பாடசாலையில் நடத்தப்பட்ட விரிவுரை(2015-12-24 at 13:43)
ஐஆர்சிஐயின் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயமாகிய மிசாகோ ஓ…
“ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் புதிரான பண்பாட்டு மரபு (ICH) தொடர்பான பாதுகாப்பு முறைகளுக்கான ஆராய்ச்சி தகவல் தளம்” திட்டத்திற்கான சர்வதேச நிபுணர்கள் கூட்டத்தை IRCI நடத்தியது.(2015-03-25 at 09:00)
மலேஷியாவின் இஸ்லாமிய கலை அருங்காட்சியகத்தின் ஒத்…
“ICH புதுப்பித்தலின் சமூக மைய பாத்திரங்களுக்கான ஆய்வுபட்டறை : டாங் ஹோ வின் வூட்ப்லோக்க் அச்சடித்தல் நிலை நேர்வு பற்றிய ஆய்வு” IRCI நடத்தியது.(2015-03-25 at 08:30)
IRCI மற்றும் வியட்நாம் கலாச்சார மற்றும் கலை ஆய்வ…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7|8 次へ >