SAC உடன் IRCI கூட்டுறவு செயல்பாடுகளைத் தொடங்குகிறது

IRCI, இளவரசி மஹா சக்ரி சிரின்த்ரோன் மானுடவியல் மையத்துடன் (SAC) ஆசியா மற்றும் பசிபிக்கில் புதிரான பண்பாட்டு மரபு பற்றிய ஆய்வு செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு MOU (புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்) –இல் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த இரு நிறுவனங்களும் கையெழுத்திடும் நிகழ்ச்சி பாங்காக்கில், ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி, IRCIஇன் இணை இயக்குனர் மிசாகோ ஓநுகி, மற்றும் SACஇன் இயக்குனர் சுவானா க்ரேக்க்ராய்பெச் ஆகியோரது பங்கேற்பில் நடைபெற்றது. அவர்கள் இருவரும் அப்பகுதியிலுள்ள அருங்காட்சியகங்களுக்கு இடையே நெருக்கமான இணைப்புகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தங்களது எதிர்கால பரஸ்பர ஒத்துழைப்பைக் குறித்து விரிவாக விவாதித்தனர். அதன் முதல் படியாக, IRCI மற்றும் SAC ஆகியவை இணைந்துஆசியா பசிபிக்கில் ICH பாதுகாத்தல் குறித்த சர்வதேச களப் பள்ளி முன்னாள் மாணவர்கள் கருத்தரங்கம்ஒன்றை லாம்பூனில் 6-10, ஆகஸ்ட் 2012 இல் நடத்தின.