பங்களாதேஷின் சர்வதேச தாய்மொழி நிறுவனத்தின் (ஐஎம்எல்ஐ) பிரதிநிதிகள் ஒரு மரியாதை நிமித்தமான வருகையை IRCI-க்கு மேற்கொண்டனர்

இயக்குனர் டாக்டர். அருணா பிஸ்வாஸ் (Dr. Aruna Biswas) தலைமையிலான சர்வதேச தாய்மொழி நிறுவனத்தின் (ஐஎம்எல்ஐ) பிரதிநிதிகள் 6 ஏப்ரல் 2015 அன்று ஒரு மரியாதை நிமித்தமான வருகையை IRCI-க்கு மேற்கொண்டனர். IRCI மற்றும் பிரதிநிதிகள் தங்களின் செயல்பாடுகளைப் பகிர்ந்துகொண்டு, இந்த இரு அமைப்புகளுக்கு இடையேயான எதிர்கால ஒத்துழைப்பின் வாய்ப்பைப் பற்றிக் கலந்துரையாடினர்.