අනුරූපන (Mapping Project) ව්‍යාපෘතියෙහි ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයන්ගේ හමුවක් බිෂ්කෙක් නගරයේ (කිර්ගිස්ථාන සමුහාණ්ඩුවේ) පැවැත්විනි

“ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් (ICH) සුරැකියාව පිළිබද 2015 විශේෂඥ හමුව” 2015 දෙසැම්බර් 8-9 දිනවල කිර්ගිස්ථාන සමුහාණ්ඩුවේ අගනගරය වන බිෂ්කෙක් නගරයේදී පැවැත්වුනේ IRCI ව්‍යාපෘතියේ ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ICH සුරැකියාව සදහා අනුරූපන පර්යේෂණ (අනුරූපන ව්‍යාපෘතිය) ක්‍රියාකාරකමක් ලෙසය. මෙම සමුළුවට රටවල් 11 නියෝජනය කරමින් නිරීක්ෂකයන් ඇතුළුවව විශේෂඥයන් 17 දෙනෙකු සහභාගිවුහ.

IRCI ආයතනයේ පර්යේෂණ වැඩ සටහනේ මධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම වශයෙන් අනුරූපන ව්‍යාපෘතිය (Mapping Project) 2013 මුදල් වර්ශයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මීට පෙර 2015 මුදල් වර්ෂයේදී මෙම විශේෂඥ සමුළුවට පෙර සුදානමක් ලෙස වර්තමාන තත්වයන් තක්සේරු කිරීම සදහා ICH සුරැකියාව පිළිබද ක්‍රමවත් සාහිත්‍ය සමීක්ෂණයක් අන්තර්ජාතික විශේෂඤයන්ගේ සහ ආයතනවල සහභගීත්වයෙන් ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ රටවල් 17 ක සිදුකරන ලදි. මෙම සමීක්ෂණයෙන් රැස්කර ගන්නා ලද තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අවධානයට ලක්කල යුතු ICH ප්‍රභේධයන් ඇතුළුව අනාගත සමීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් වලට බලපෑ හැකි අභියෝග හදුනාගැනීමට හැකිවිය.

මෙම ප්‍රථිඵල මත පදනම් වෙමින් සමීක්ෂණයට සහභාගිවු පර්යේශකයන් ආසියා පැ‍සිෆික් කලාපයේ  ICH සුරැකියාව සදහා පර්යේශණ කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ගැටළු තව දුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සදහා බිෂ්කෙක් නගරයට රැස්වුහ. සාහිත්‍ය සමීක්ෂණයේ නිර්දේශ ඉදිරි වර්ෂවල ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සමීක්ෂණයෙන් එක්රැස් කරනලද තොරතුරු පිළිබිඹු කෙරෙන IRCI ගවේෂණ තොරතුරු පද්ධතිය ශෝධනය කිරීම වැනි කරුනු මෙම සමුළුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුලත්විය.

IRCI මධ්‍යම ආසියාවේ සංවිධානය කල ප්‍රථම සමුළුව මෙය වු අතර බිෂ්කෙක් නගරයේ පිහිටි අයිජින් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ නිර්ලෝභී සහයෝගය ලැබිනි. IRCI සහයෝගීතා ජාලය මධ්‍යම ආසියාතික රටවල්වන තජිකිස්ථානයට සහ උස්බෙකිස්ථානයට ව්‍යාප්ත කිරීමට මෙම සමුළුව දායකත්වයක් ලබාදෙන ලදි. 

වැඩි විස්තර සඳහා ෂිගීකි කොඩාමා (IRCI) අමතන්න