အသုံးပြုမှု

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ လုံခြုံရေး

ဤဝက်ဆိုက်ပေါ်တွင် တွေ့ရှိသောဖောင်ထဲသို့ ဖြည့်သွင်းလိုက်သည့် အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အခြားအချက်အလက်များကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စာရင်းအင်း အနေဖြင့်သာ ရည်ရွယ်သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အများသူငါကိုလက်လှမ်းမှီအောင် ထုတ်ဖော်ပြခြင်း၊ အခြား တတိယ အဖွဲ့အစည်းများအား ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်း သို့တည်းမဟုတ် ရောင်းချခြင်းကို မပြုလုပ်ပါ။ သို့သော် ယင်းအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို IRCI အနေဖြင့် တာဝန်ရှိသည်ဟု မယူဆရ။

ခွင့်ပြုချက်များ
IRCI အနေဖြင့် ၄င်း၏အချက်အလက်များကို သင့်လျော်မှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်စေရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အချက်အလက်များအပေါ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးမည်။ မည်သည့် ကူးယူမှုမဆို မူပိုင်ခွင့်မူရင်းအတိုင်းပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြား မူပိုင်အရေးအသားနှင့် သတိပေးချက်များကို လည်း မူရင်းပုံစံနှင့်ဆိုလိုရင်းအတိုင်းဖြစ်စေရမည်။ ဝက်ဆိုက်ပေါ်တွင် စာသားနှင့် မာတီမီဒီယာ သတင်း အ ချက်အလက် (အသံ၊ အရုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ စသည်)များကို မည်သည့်နည်းဖြင့် အသုံးချသည်ဖြစ်စေ မူလ ရင်းမြစ်အား ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ယင်းစာမျက်နှာ၏ ဝက်ဆိုက်လိပ်စာ (URL)ကို ရည်ညွှန်း ပြီး ပူးတွဲဖေါ်ပြပေးရမည်။ (ခေါင်းစဉ်အမည် ○c IRCI, URL)
IRCI ၏အကြောင်းအရာများကို စီးပွားဖြစ်သုံးစွဲမှုအတွက် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုင်စင်အခ ကြေးငွေ ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ သုံးစွဲလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ငြင်းဆိုချက်
IRCI အနေဖြင့် မိမိဝက်ဆိုက်ထဲတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပစ္စည်း များသည် ပြည့်စုံမှန်ကန်မည်ဟု မဆိုပါ။ ယင်းတို့ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများ အတွက် လည်း တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

IRCI ဝက်ဆိုက်သို့ ချိတ်ဆက်မှု

IRCI ဝက်ဆိုက်သို့ ချိတ်ဆက်မှု
အခြားပြင်ပ ဝက်ဆိုက်တစ်ခုအနေဖြင့် IRCI ဝက်ဆိုက်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဝက်ဆိုက် အ တွင်းမှ စာမျက်နှာများကိုသော်လည်းကောင်း သွားရောက်နိုင်မည့် ချိတ်ဆက်လင့် အမှတ်အသားများကို ၄င်းတို့၏ဝက်ဆိုက်ပေါ်တွင် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလိုပဲ ဖေါ်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် ယင်းကဲ့သို့ဖေါ်ပြမှုသည် IRCI ၏ အသိပညာဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သော အမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) စာရေးသူမူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖေါက်ခြင်းမဖြစ်စေရ။

IRCI ဝက်ဆိုက်မှ ချိတ်ဆက်မှု
IRCI ဝက်ဆိုက်ထဲမှ အခြားဝက်ဆိုက်များသို့လင့်အမှတ်အသားမှ သွားရောက်ရာတွင် ၄င်း ဝက်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖေါ်ပြပါရှိသော အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအပေါ် IRCI အနေဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ တာဝန်ခံခြင်း၊ ထောက်ခံအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။ ယင်းကဲ့သို့ အခြားဝက်ဆိုက်များသို့ သွားရောက်ရန်ချိတ်ဆက်လင့်အမှတ်အသားများ၏ ဆီလျော်မှန်ကန်မှု၊ တိကျမှု နှင့် ယင်းဝက်ဆိုက်များထဲတွင် ဖေါ်ပြပါရှိသော အမြင်များကို IRCI ကနေဖြင့် သဘောတူ ထောက်ခံသည် ဟုအဓိပ္ပါယ် မယူစေရ။