အစီရင်ခံစာနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ

အစီရင်ခံစာ

2013 လေ့လာရေးခရီးအစီရင်ခံစာ - အရှေ့တီမောနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်လက္ခဏာနှင့် လူထုစွမ်းအား မြင့်တင်ရန် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆီသို့(စိစစ်တည်းဖြတ်အကြိမ်) 
2013 ICH ဆိုင်ရာ IRCI အစည်းအဝေး - ယူနက်စကို ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ညီလာခံ ၂ ပွဲ အတွက် အသိအမှတ်ပြု စာရင်းသွင်းနိုင်မည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ စမ်းစစ်ချက်(နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ)(အကြာမီ ထုတ်ပြန်မည်)
2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific
ICH သုတေတီ ပထမအကြိမ် ဖိုရမ် - “ယူနက်စကို 2003 ညီလာခံ ဖေါ်ဆောင်မှု”

လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် 2003 ညီလာခံတွင် ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် အထူးပြုသုတေတီများအစည်းအဝေး -
“လူထုမှကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ကို မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း”

ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း သင်တန်း 2011 နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ

IRCI လက်ကမ်းကြော်ငြာ

IRCI လက်ကမ်းကြော်ငြာ