တတိယအကြိမ်မြောက် IRCI စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် အစည်းအဝေးအား ကျင်းပ

တတိယအကြိမ်မြောက် IRCI စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ 1 ရက်၊ 2014ခုနှစ် ဆာကိုင်းမြို့ရှိ အမျိုးသားပြတိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ယူနက်စကို စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်အဖွဲ့ဝင်များအပြင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ၊ တရုတ်နှင့် ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ယူနက်စကို အမှတ် 2ဇုန်နယ်မြေ (ICHCAP, CRIHAP )မှ အဖွဲ့ဝင်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ယင်းအစည်းအဝေးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကို အဓိကထား ဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြသည်။

1.2013ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းရှင်းတမ်း အစီရင်ခံစာအား အတည် ပြု လက်ခံခြင်း

2.2014ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းရှင်းတမ်း အစီရင်ခံစာအား အတည် ပြုလက်ခံခြင်း

3.2015ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းရှင်းတမ်း အစီရင်ခံစာအား အတည် ပြုလက်ခံခြင်း