2012 ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွက် “International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific” အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်

2012 ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်  “International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific” အစီရင်ခံစာကို 2013 ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို  IRCI နှင့် Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (SAC) တို့မှ ပူးတွဲကျင်းပခဲ့ပြီး၊ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်ပေါ်မှလည်း အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

 

 (ယင္းစာတမ္း ေဟာေျပာကို ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ IRCI ဒါရိုက္တာအစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ေသာ IRCI ၏ ကာလလယ္စီမံကိန္းအေပၚ အေျခခံ၍ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္)