လက်ရှိ အစီရင်ခံစာနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ

IRCI ဝက်ဆိုက်ရှိ အစီရင်ခံစာများနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများကို လက်ရှိနောက်ဆုံး အခြေအနေ အထိ ပြင်ဆင်ထားသည်။

2013 ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာသုတေသီများ၏ အစည်းအဝေး အစီရင်ခံစာ PDF မူ၊ “2013 ICHဆိုင်ရာIRCI အစည်းအဝေး - ယူနက်စကို ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ညီလာခံ (၂)ပွဲအတွက် အသိအမှတ်ပြုစာရင်းသွင်းနိုင်မည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ စမ်းစစ်ချက်(နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ)”၊ နှင့် 2013 အောက်တိုဘာလ အရှေ့တီမော အစိုးရဝန်ထမ်းများ လေ့လာရေးခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ၊ “2013 လေ့လာရေး ခရီးအစီရင်ခံစာ - အရှေ့တီမောနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်လက္ခဏာနှင့် လူထုစွမ်းအား မြင့်တင်ရန် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆီသို့” ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။