“လူထုဦးဆောင်သော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည့် လက်နက် တစ်ခုအနေဖြင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းအပေါ်တွင် အထူးကြီးကြပ် လုပ်ဆောင်မှု အစည်းအဝေး”ကိုIRCI လက်ခံကျင်းပ

2011 ဘဏ္ဍာနှစ်ကတည်းက “လူထုဦးဆောင်သော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် များကို အထောက်အကူပေးနိုင်မည့်လက်နက်တစ်ခုအနေဖြင့် ICH မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း ”စီမံကိန်း ခေါင်းစဉ် ဖြင့် IRCI မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အထက်ပါစီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ် အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်ချက် အ နေဖြင့် အထူးကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်မှုအစည်းအဝေးကို 2015ခုနှစ် မတ်လ 16 ရက်နေ့က တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ IRCI မှ ပညာရှင် 9 ဦးကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး၊ ယင်းတို့အထဲတွင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင် ခြင်းများ နှင့်လုပ်ငန်းအပြီးသတ် စီစဉ်ဖို့ရန်အတွက် တီမောလတ်တီနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များအပါအဝင် ဂျပန်နှင့် သီရိ လင်္ကာနိုင်ငံများမှ ICH ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများပါဝင်သည်။

နောက်ဆုံးအဆင့် ဒီဂျစ်တယ်အစီရင်ခံစာကို လေးဒန်တက္ကသိုလ်(Leiden University)မှ ဒေါက်တာ မက်ဂျဲ ပို့စ်မာ(Dr. Metje Postma)နှင့် စီမံကိန်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသော အခြားပညာရှင်များမှ စိစစ်တည်းဖြတ်ထားကြသည်။

(စီမံကိန်းကို 2014ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 1 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော သုံးကြိမ်မြောက် အုပ်ချုပ်မှု ဘုတ် အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အောက်မှ ထောက်ခံအတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။)