တာခဲဇိုနို ဟီဂရှီ အလယ်တန်းကျောင်း (စွတ်ကူဘာမြို့) ၌ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည် ။

2014ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာဘ 20ရက္တြင္ စြတ္ခူဘၿမိဳ႔ တာခဲဇိုႏို အလယ္တန္းေက်ာင္း၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ ျဖင့္ IRCI ဒုတိယဌာနခ်ဳပ္မွဴး မစၥ အိုးႏုခိ မိစကို မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ “ကမၻာ့ သမိုင္းဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား” အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ ႏွင့္ IRCI အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို တာခဲဇိုႏို အလယ္တန္းေက်ာင္း၏ ဝက္ဆိုဒ္ေပၚမွတဆင့္ ၾကည္႔ရႈႏိုင္ပါသည္။