အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ သုတေသန ဌာန

သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များ ကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေး သဘောတူစာချုပ် အရှိန်အဟုန် မြှင့် တင်ရန်နှင့်၊အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသအတွင်းရှိ သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်း များ အရှိန်အဟုန် မြင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် 2009 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်း ကျင်းပခဲ့သော ယူနက်စကို သင်းလုံးကျွတ် အစည်း အဝေးမှ ယူနက်စကို၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသများအတွင်းရှိ သမိုင်းဝင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိန်းကာကွယ်ရေးအတွက် (ယူနက်စကို အမှတ်2 ဌာန)ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ 2010ခုနှစ် သြဂုတ်လ တွင် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ယူနက်စကိုအဖွဲ့တို့ အောင်မြင်စွာ နှစ်ဦးသဘောတူ ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြသည်။  2011ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီမှ အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် သုတေသဌာန (IRCI )ကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ပထမအကြိမ်မြောက် စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ် မြောက် စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာအစည်းအဝေးမှ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့သော IRCI ၏ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက် များကို “အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ” စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။