ການຝຶກອົບຮົມຂອງການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ 2011

 

ໂຕກຽວ, Osaka, Shiga ຍີ່ປຸ່ນ     [ Detail Page ] (ໜ້າລາຍອຽດ)

 

ວັນທີ 1-5 ເດືອນ 2 ປີ  2011

 

 ການຈັດຕັ້ງໂດຍສະຖາບັນຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດແລະວັດທະນະທໍາທົ່ວໄປ      (Bunkacho)

 

ເນື່ອງຈາກສະຖາບັນແຫ່ງຊາດຂອງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາໄດ້ຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັນໃນໂຕກຽວ
ໃນການຮ່ວມມືກັບພິພິທະພັນຂອງຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການUNESCO ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

 

ພາກສ່ວນທີ 1

Japanese Administrative System for Safeguarding ICH (ການປົກປ້ອງລະບົບການບໍລິຫານ ICH ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ)

KIKUCHI Kensaku,ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ,

ກະຊວງວັດທະນະທຳ,ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ພາກສ່ວນທີ 2

Safeguarding and Inventory-Making of ICH in Japan(ປົກປັກຮັກສາແລະກະກຽມການສາງຂອງ ICH ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ)

MIYATA Shigeyukiຜູ້ອໍານວຍການ, ພະແນກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍານາມມະທໍາສາມາດເຮັດໄດ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດຂອງໂຕກຽວທີ່ກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ.

ພາກສ່ວນທີ 3

Local region and Folklore: Regarding a video documentary about “Hachigatsu Odori of Amami Oshima” produced by National Museum of Ethnology (ເຂດພື້ນທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະວັດທະນະທຳໃນພື້ນບ້ານ: ກ່ຽວກັບວີດີໂອສາລະຄະດີເຊັ່ນວ່າ:“Hachigatsu Odori ຂອງ Amami Oshima” ໂດຍພິພິຕະພັນຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດໃນການຜະລິດ)
SASAHARA Ryoji,ຮອງສາດສະດາຈານ

ພິພິຕະພັນຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດ,ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທໍາ

ພາກສ່ວນ ທີ4

About National Museum of Ethnology – the Roles & Missions (ກ່ຽວກັບພິພິທະພັນຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດ - ພາລະບົດບາດແລະໜ້າທີ່ວຽກງານ)

TAMURA Katsumi, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການພິພິຕະະພັນຊົນເຜົ່າແຫ່ງຊາດ

ພາກສ່ວນ ທີ5

The Nagahama Hikiyama Festival and its Transmission (ງານລ້ຽງNagahama Hikiyama ແລະໂທລະພາບຂອງງານລ້ຽງນີ້ )
NISHIKAWA Takeo, SAZANAMI Yasuhisa
ວັດທະນະທໍາແລະສັງຄົມNagahama Hikiyama

 

 ລາຍຊື່ບັນດາສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

 

  • ສໍານັກງານShilpakala Bangladesh (Bangladesh)

 

  • ສໍານັກງານເຕັກນິກການສະແດງລ້າຊະວົງ (Bhutan)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທຳແລະສິລະປະ(ກຳປູເຈຍ)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທຳ (ປະເທດຈີນ)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ(ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ)

 

  • ອົງການ UNESCO ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຂອງມົງໂກລີ (ມົງໂກ)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທຳ(ມາເລເຊຍ)

 

  • ກະຊວງລັດຖະບານກາງການ, ສະພາແຫ່ງຊາດແລະວັດທະນະທໍາ (ເນປານ)

 

  • ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດສໍາລັບອົງການ UNESCO PNG (ປາປົວນິວກີເນຍ)

 

  • ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດສໍາລັບອົງການ UNESCO ຟີລິບປິນ (ຟີລິບປິນ)

 

  • ກະຊວງສຶກສາທິການກິລາແລະວັດທະນະທໍາ (Samoa)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທໍາແລະສິລະປະການ (ສີລັງກາ)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທໍາແລະກິລາ (Uzbekistan)

 

  • ກະຊວງວັດທະນະທໍາ, ກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ (ຫວຽດນາມ)