ມີ​ຫຍັງ​ໃໝ່

IRCI ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະສານງານ ຄັ້ງທີ3 ຂອງ2ສູນຂຶ້ນກັບອົງການUNESCO ໃນຂະແໜງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ.(2015-12-24 at 14:39)
ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ6-8 ເດືອນກໍລະກົດ 2015, IRCIໄດ້ເຂົ້າຮ…
ອົງການUNESCOໄດ້ເປີດເວັບໄຊ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຂອງIRCI.(2015-12-24 at 14:38)
ໃນຖານະທີ່ IRCI ເປັນສູນທີ2ຂອງອົງການUNESCO, ໃນເດືອ…
ຄະນະຜູ້ແທນຕາງໜ້າພິພິດຕະພັນສຶກສາຊົນເຜົ່າຈາກຫວຽດນາມເຂົາຢ້ຽມຄຳນັບ IRCI.(2015-12-24 at 14:37)
ໃນວັນທີ30 ມິຖຸນາ ປີ2015, ດຣ.Vo Quang Trong ຫົວໜ້…
ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມສຳມະນາຢູ່ໂຕກຽວ ກ່ຽວກັບ“ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ”(2015-12-24 at 14:36)
ໃນວັນທີ20 ພຶດສະພາ 2015, IRCI ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸ…
ຄະນະຜູ້ແທນຕາງໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພາສາແມ່ສາກົນເຂົາຢ້ຽມຄຳນັບ IRCI.(2015-12-24 at 14:36)
ວັນທີ6 ເມສາ 2015, ດຣ. Aruna Biswas ຫົວໜ້າສະຖາບັນ…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >