ມີ​ຫຍັງ​ໃໝ່

ສອງບົດແຈ້ງການສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມແລະຄຳເຫັນຂອງ IRCI ທີ່ຖືກອັບໂຫຼດ(2012-08-01 at 09:26)
ແຈ້ງການສະບັບສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມແລະຄຳເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປ…
IRCI ແລະ MCM ພ້ອມກັນເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ຄັ້ງທຳອິດຢູ່ Paris (ວັນທີ 3 ເດືອນ 6 ປີ 2012)(2012-06-07 at 09:27)
IRCI ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ຄ…
IRCI ຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວສະເພາະຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບບັນດາຊຸມຊົນແລະສົນທິສັນຍາ 2003” (ວັນທີ 3-4 ເດືອນ 3 ປີ 2012, Tokyo)(2012-05-01 at 09:25)
IRCI ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວສ…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7