ມີ​ຫຍັງ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມຫົວຂໍ້ແຫ່ງຊາດໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 10 ຂອງສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການ ຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້.(2013-12-01 at 09:25)
ກອງປະຊຸມສຳມະນານີ້ແມ່ນIRCI,ກະຊວງວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນແ…
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດປີ 2012 ກ່ຽວກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟຮິກທີ່ໄດ້ແຈ້ງການ(2013-06-01 at 09:25)
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາ…
IRCI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບ ICH ໃນເດືອນ 1 ປີ 2013(2013-03-01 at 09:26)
IRCI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບ ICH - ຕີລາຄາບັ…
IRCI ແລະ SAC ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄົ້ວ,ມີການເຊີນບັນດາຫໍພິພິຕະພັນຢູ່ອາຊີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ວັນທີ 6 - 10 ເດືອນ 8 ປີ 2012, Lamphun)(2012-08-14 at 09:27)
IRCI ແລະ SAC ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄົ້ວສາ…
IRCI ເລີ້ມຕົ້ນການຮ່ວມມືກັບ SAC(2012-08-03 at 09:26)
IRCI ໄດ້ເຊັນ MOU (Memorandum of Understanding &n…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >