ສອງບົດແຈ້ງການສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມແລະຄຳເຫັນຂອງ

ແຈ້ງການສະບັບສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມແລະຄຳເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກອັບໂຫຼດຂື້ນໃນໜ້າ web ຂອງ IRCI:

The First Intensitive Researchers Meeting on Communities and the 2003 Convention: “Documentation of Intangible Cultural Heritage as a Tools for Communitiy’s Safeguarding Activities” (ກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວເຈາະຈົງຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແລະສົນທິສັນຍາ 2003:  “ເອກກະສານ ກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຖານະເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮັກສາຊຸມຊົນ
”)

The First ICH-Researchers Forum: “The Implementation of UNESCO’s 2003 Convention” (ຄຳເຫັນຂອງນັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ຄັ້ງທຳອິດ: “ສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ 2003 ຂອງ UNESCO”)ບັນດາແຈ້ງການສະບັບສຸດທ້າຍມີຢູ່ here (ນີ້).