ການປະຊຸມນັກວິຊາການນານາຊາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການຈັດທຳແຜນທີ່ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ບິຊເກກ(ສາທາລະນະລັດຄີຣກີ້ຊ)

IRCI  ໄດ້ຈັດການປະຊຸມກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານນານາຊາດ ກ່ຽວກັບໂຄງການຈັດທຳແຜນທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກທາງວັດຖະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ທີ່ບິຊເກກຊຶ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງສາທາລະນະລັດຄີຣກີ້ຊ ເມື່ອວັນທີ8-9ເດືອນ12ປີ2015. ໃນງານປະຊຸມນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ສັງເກດການລວມ17ທ່ານຈາກ11ປະເທດໃນແຖບພູມມິພາກເອເຊຍປາຊີຟິກ.

IRCIດຳເນີນໂຄງການນີ້ ໂດຍເປັນກຳມະການຫຼັກຂອງແຜນການວິໃຈ ຕັ້ງແຕ່ປີ2013.ກ່ອນເລີ່ມການປະຊຸມ ທາງIRCIໄດ້ຮ່ວມກັບນັກວິໃຈປະເທດຕ່າງໆ ລວມ17ປະເທດ ໃນແຖບພູມມິພາກເອເຊຍປາຊີຟິກ ແລະ ສະຖາບັນວິໃຈຕ່າງໆ ສຳລວດເອກະສານຂອງງານວິໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ເພື່ອປະເມີນສະຖານະການໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງແຍກງານວິໃຈສຳລວດທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຫາຫົວຂໍ້ງານວິໃຈສຳລວດໃນແຖບພູມມິພາກເອເຊຍປາຊີຟິກ ລວມໄປເຖິງການແຍກປະແພດສາຂາມໍຣະດົກໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ໂດຍຜ່ານສຳລວດເອກະສານຄັ້ງນີ້.

ໃນການປະຊຸມຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນຄັ້ງນີ້ ນັກວິໃຈແຕ່ລະປະເທດທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດເອກະສານດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ໄດ້ມາລວມຕົວກັນ ແລະ ໄຊ້ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດນັ້ນມາອະພິປາຍກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ແລະປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກນີ້ ຕອນທີ່ປັບປຸງການວິໃຈຊຶ່ງສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້. ອີກທັງໄດ້ອະພິປາຍກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແນວທາງນະໂຍບາຍການສຳຫຼວດ ແລະ ຜົນຂໍ້ມູນອ້າງອິງຈາກຂໍ້ມູນວິໃຈ ຂອງ IRCI ຕັ້ງແຕ່ປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງແລກທີ່ IRCIໄດ້ຈັດປະຊຸມນານາຊາດຂື້ນທີ່ເອເຊີຍກາງ. ທາງ IRCIໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກສູນວັດທະນະທຳໄອກິເນະ ທີ່ເປັນສະຖາບັນວິໃຈຂອງສາທາລະນະລັດຄີຣກີ້ຊ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການປະຊຸມຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນໄປຊູ່ນານາປະເທດໃນເອເຊີຍກາງ ຢ່າງເຊັ່ນ ປະເທດຈິກິສຖານ ແລະ ປະເທດອຸຊເບກິສຖານ ເປັນຕົ້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ : ຊິເກອະກິ ໂຄດະມະ