ນັກວິໃຈໄດ້ໄປຢາມ3ປະເທດທີ່ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອໃຫ້ງານວິໃຈຂອງ IRCIເຂັ້ມແຂງຂື້ນ

ທາງ IRCIໄດ້ສົ່ງນັກວິໃຈ2ທ່ານຄື ທ່ານ Susan McIntyre-Tamwoy(ທີ່ປຶກສາດ້ານໂບຣານະດີແລະການອານຸລັກມໍລະດົກ) ແລະທ່ານ Katie O’Rourke(ທີ່ປຶກສາ Katie O’Rourke)ໄປດຳເນີນງານທີ່ພະມ້າ ລາວ ແລະ ໄທ ເພື່ອກະຊັບຄວາມສຳພັນກັບອົງການທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ອີກທັງເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນໃນງານວິໃຈຕ່າງໆຂອງ IRCI  ເຊັ່ນ(ງານວິໃຈລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວກັບມໍລະດົກໂລກ ທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໃດ້ ຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ) ໂດຍນັກວິໃຈທັງ2ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ສະຖານທີ່ລາດຊະການຕ່າງໆ ຂອງທັງ3ປະເທດໃນລະຫວ່າງວັນທີ2-10ເດືອນ11ປີ2015 ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍທີ່ໃຊ້ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໃດ້ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໃຊ້ແບບສອບຖາມທີ່ທາງ IRCIໄດ້ເຄີຍແຈກໃຫ້ກັບແຕ່ລະປະເທດມາກ່ອນ. ອົງການທີ່ນັກວິໃຈໄດ້ໄປເກັບຂໍ້ມູນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກະຊວງວັດທະນະທຳ  ກອງທຶນມໍຣະດົກຢ່າງກຸ້ງ ສຳນັກງານຂອງຢູເນສໂກ້ ທີ່ປະເທດພະມ້າ, ຄະນະສັງຄົມສຶກສາລາວ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການສຶກສາວັດທະນະທຳແລະການທ່ອງທ່ຽວ ສຳນັກງານຕິດຕໍ່ປະສານງານຂອງຢູເນສໂກ້ ທີ່ປະເທດລາວ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄປທີ່ຄະນະກຳມະການຂອງລັດທີ່ກະຊວງວັດທະນະທຳທີ່ປະເທດໄທ ອີກດ້ວຍ.