ງານບັນຍາຍທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນທະເຄໂຊໂນຫິງາຊິ(ເມືອງຊຶກຶບະ)

ທ່ານມິຊະໂກະ ໂອນຸກິ ຮອງອຳນວຍການຂອງ IRCIໄດ້ຮັບເຊີນມາເປັນວິທະຍາກອນບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ (ພິພິດທະພັນລູບ ກັບ ອະນຸສັນຍາມໍລະດົກໂລກ ໂດຍຜ່ານມູມມອງຈາກປະຫວັດສາດໂລກ)ໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນທະເຄໂຊໂນຫິງາຊິທີ່ເມືອງຊຶກຶບະ ໃນວັນທີ21ເດືອນ11ປີ2015. ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ2 ທີ່ ທ່ານໂອນຸກິ ໃດ້ຮັບເຊີນມາບັນຍາຍທີ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້. ທ່ານໂອນຸກິໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ IRCIໃນງານບັນຍາຍຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.