ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ IRCI ຄັ້ງທີ່4.

ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015, ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ IRCI ຄັ້ງທີ4 ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ອາໂກລາ ລີເຈນຊີ ເມືອງຊາໄກ. ນອກຈາກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ 8 ທ່ານ, ຍັງມີແຂກທີ່ມີກຽດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງຯ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ແຂກຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປະທານຫໍພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດເບລາວ ປະເທດພາເລົາ, ສູນທີ2 ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ຈາກຈີນແລະເກົາຫຼີ (ICHCAP, CRIHAP) ແລະຂຶ້ນກັບອົງການUNESCO , ຮວມທັງໝົດມີ 7ອົງການຈັດຕັ້ງ 13ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການໃນຄັ້ງນີ້ , ຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ໊ໄດ້ຖືກຍົກເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນເພື່ອໂອ້ລົມໃນກອງປະຊຸມ.

1. ບົດລາຍງານສົກປີ2014, ອະນຸມັດປິດງົບປະມານ ສົກປີ2014, ແລະ ການກວດກາຄືນງົບປະມານສົກປີ2015

2. ກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດແຜນງານໃໝ່ໄລຍະກາງ (ສົກປີ2016-2020)

3. ແຜນງານ ສົກປີ2016 ແລະ ການກວດສອບອະນຸມັດງົບປະມານ

 

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານໃນມື້ຕໍ່ມາ ໄດ້ມີກິດຈະກຳທັດສະນະສຶກສາສັ້ນ ໄປຢ້ຽມຊົມບຸນປະເພນີໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ວັດMozu Hatchimangu ເພື່ອຊົມພິທີທາງສາດສະໜາທີ່ເອີ້ນວ່າFuton Daiko.