ຄະນະຜູ້ແທນຕາງໜ້າພິພິດຕະພັນສຶກສາຊົນເຜົ່າຈາກຫວຽດນາມເຂົາຢ້ຽມຄຳນັບ IRCI.

ໃນວັນທີ30 ມິຖຸນາ ປີ2015, ດຣ.Vo Quang Trong ຫົວໜ້າພິພິດຕະພັນສຶກສາຊົນເຜົ່າຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Pham Thi Thuy Chung ເຊິ່ງເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ IRCI. ໃນການຢ້ຽມຢາມທັງສອງຝ່າຍໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນອານາຄົດ.