ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມສຳມະນາຢູ່ໂຕກຽວ ກ່ຽວກັບ“ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ”

ໃນວັນທີ20 ພຶດສະພາ 2015, IRCI ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດໂຕກຽວ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງເມືອງຊາໄກ  ແລະ ສະຖາບັນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳແຫ່ງຊາດ ໂດຍມມີ ທ່ານ ອາກິໂອະ ອາລາຕະ ປະທານອົງການ IRCIເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ບັນຍາຍ.

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ250ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການວາງສະແດງແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງ IRCI ຢູ່ລອບບີ້ທາງເຂົາສະຖານທີ່ຈັດງານ.