ສະມາຊິກທີມງານ IRCI ໄດ້ຢ້ຽມຢາມປະເທດສີລັງກາສຳລັບໂຄງການ “ການຄົ້ນຄ້ວາຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງທີ່ໃກ້ຈະສູນຫາຍ”

ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ “ການຄົ້ນຄ້ວາຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງທີ່ໃກ້ຈະສູນຫາຍ”, ຄະນະຜູ້ແທນ IRCI (ມິຊາໂກະ ໂອນູກິ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ; ແລະ ຊີເກອາກິ ໂກດາມະ  ຜູ້ຊ່ວຍ) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງໂຄລົມໂບ, ປະເທດສີລັງກາ ໃນວັນທີ 18-19 ກັນຍາ 2014. ມີກອງປະຊຸມລະອຽດກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີສີ່ທ່ານ ແລະກອງເລຂາຂອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳພື້ນເມືອງ ແລະການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະສິລະປະ, ແລະໄດ້ມີການສົນທະນາທິດທາງຂອງກິດຈະກຳການຄົ້ນຄ້ວາໃນພາກປະຕິບັດອີງຕາມຂໍ້ແນະນຳສະບັບຮ່າງທີ່ເປັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄ້ວາໃນສົກປີ 2013.

ການປະຊຸມກັບທ່ານ ຮອນ ທີບີ ອີການາຢາເກະ  ລັດຖະມົນຕີວັດທະນະທຳ ແລະສິລະປະ

ການປະຊຸມຮ່ວມກັບທ່ານ ອານູຣະ ສີຣິວາເດນະ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ

ການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ ຮອນ ດັກລາດ ເດວານັນດາ  ລັດຖະມົນຕີອຸດສາຫະກຳພື້ນເມືອງ ແລະການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

 

 

(ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ແຜນວຽກຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄັ້ງທີ 3 ຂອງ IRCI ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2014.)