ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກົມສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ, ກະຊວງວັດທະນະທໍາ ຂອງລາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ IRCI

ຄະນະຜູ້ແທນ ນໍາໂດຍທ່ານຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ທ່ານ ດຣ. ທອງສົມ, ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ໍານັບ IRCI ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2014. IRCI ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ ລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ.