តើមានអ្វីថ្មី

បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំសម្របសម្រួលលើកទី៣នៃមជ្ឈមណ្ឌលទី២នៃបំណែងចែករបស់យូនីសកូលើសកម្មភាពក្នុងវិស័យកេរ្ដិ៍មរតកវប្បធម៌អរូបីយ។(2015-12-24 at 13:30)
នៅអំឡុងពីថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៥ IRCI…
របាយកាណ៍នៃការវាយតំលៃរបស់IRCIយើងខ្ញុំត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំរព័របស់អង្គការយូនីសកូ។(2015-12-24 at 13:29)
នៅក្នុងឋានៈដែលIRCIជាមជ្ឈមណ្ឌលទី២នៃបំណែងចែករបស់យូ…
តំណាងគណៈប្រតិភូនៃសារមន្ទីរពន្ទុវិទ្យាជាតិប្រទេសប្រទេសវៀតណាមបានអញ្ចើញចូលធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅIRCI។(2015-12-24 at 13:28)
នៅថ្ងៃទី៣០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥ លោកបណ្ឌិត.Vo Quang T…
យើងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនាទីក្រុងតូក្យូលើប្រធានបទស្ដីអំពី “ពិចារណាអំពីកេរ្តិ៍មរតវប្បធម៌”។(2015-12-24 at 13:28)
នៅថ្ងែទី២០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលមហោស្រពហេយវ៉ាក់នៃ…
តំណាងគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវភាសាកំណើតអន្តរជាតិនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានអញ្ចើញចូលធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅIRCI។(2015-12-24 at 13:27)
នៅថ្ងៃទី៦ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥ គណៈប្រតិភូ៣នាក់នៃវិទ្យា…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >