តើមានអ្វីថ្មី

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីម័រខាងកើតបានចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនអំពីបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបី(2014-04-01 at 10:27)
  ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើពីរដ្ឋាភិបាលទីម័រខាង…
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. លើកទី2(2014-03-31 at 10:26)
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី2 ត្រូវបានប្រា…
អាយ. អ.ស៊ី. អាយ. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញស្តីពី អាយ.ស៊ី.អេក. នៅខែមករា ឆ្នាំ2013(2014-01-15 at 16:47)
អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញ…
សន្និសិទអន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រារព្ធខួបលើកទី10 នៃអនុសញ្ញាសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី(2013-12-01 at 10:29)
សន្និសិទនេះ ត្រូវបានសហការរៀបចំដោយ អាយ. អ.ស៊ី. អា…
របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលានៃអតីតនិស្សិតសាលាជំនាញអន្តរជាតិស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ 2012 ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ(2013-06-01 at 10:28)
របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលានៃអតីតនិស្សិតសាលាជំនាញអន្តរ…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >