តើមានអ្វីថ្មី

ប្រតិភូនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃបានចូលជួបសំដែងការគួរសមនៅអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.។(2014-08-25 at 09:54)
ប្រតិភូដឹកនាំដោយអគ្គនាយករងលោក ឌី ថងសំ បានចូលជួបស…
ខិតបណ្ណថ្មីអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.គឺឥឡូវនេះអាចរកបាន(2014-08-04 at 09:53)
ខិត្តប័ណ្ណថ្មីដែលបង្ហាញរូបថតមួយផ្តល់នូវភាពងាយស្រ…
អាយ.អ.ស៊ី.អាយ.បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអ្នកជំនាញអន្តរជាតិស្តីពី “ការកំណត់ផែនទីស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការអភិរក្សអាយ.ស៊ី.អេក.ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក”។(2014-07-28 at 09:53)
អាយ.អ.ស៊ី.អាយ.កំពុងធ្វើគម្រោងមានចំណងជើងថា &ldquo…
អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានប្រារព្ធ “សិក្ខាសាលាលើកទី2 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តវ័យក្មេងក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ផ្ដល់ឯកសារវីដេអូអាយ.ស៊ី.អេក.”។(2014-07-27 at 09:54)
អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានប្រារព្ធ “សិក្ខាសាលាលើកទ…
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការការពារអាយ.ស៊ី.អេក.។(2014-07-27 at 09:54)
ប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុ…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >