តើមានអ្វីថ្មី

អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិមួយលើប្រធានបទ “សិក្ខាសាលា អាយ.អ.ស៊ី.អាយ.លើកទី 1 ស្តីពីការសិក្សាប្រព័ន្ធច្បាប់ទាក់ទងនឹងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបិយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍”។(2015-02-26 at 10:15)
ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាច្បាប់ន…
ការបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យតាកេសូណូ ហ៊ីកាហ្ស៊ី (ទីក្រុងសុកុបា)(2015-02-26 at 10:10)
នៅថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 លោកស្រី មីសាកុ អូន…
ការប្រារព្វកិច្ចប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រង IRCI លើកទី 3(2015-02-26 at 10:05)
កិច្ចប្រជុំគណៈគ្រប់គ្រង អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. លើកទី 3 ត…
សមាជិកបុគ្គលិកអាយ.អ.ស៊ី.អាយ.បានទៅប្រទេសស្រីលង្ការដើម្បីគម្រោង “ការស្រាវជ្រាវរកសិប្បកម្មប្រពៃណីដែលរងការគំរាមកំហែង”(2015-02-26 at 10:03)
ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង “ការស្រាវជ្រាវរកសិប្បកម…
អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. បានបញ្ចេញ “ការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យអំពី អាយ.ស៊ី.អេក. ក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាស៊ីហ្វិក”(2015-02-26 at 10:00)
ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង “ការកំណត់ការស្រាវជ្រាវស…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >