ការបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យតាកេសូណូ ហ៊ីកាហ្ស៊ី (ទីក្រុងសុកុបា)

នៅថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 លោកស្រី មីសាកុ អូនុគិ អគ្គនាយករងនៃ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ បានធ្វើសុន្ទរកថា មួយមានចំណងជើងថា “សន្ធិសញ្ញាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក និងការផ្តល់ជូនរបស់ប្រទេសជប៉ុន” ដល់សិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យតាកេសូណូ ហ៊ីកាហ្ស៊ី ក្នុងទីក្រុង សុកុបា ។ លោកស្រីក៏បានផ្តើមអំពីសកម្មភាពរបស់ អាយ.អ.ស៊ី.អាយ. ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្រៀនរបស់គាត់។ ព័ត៌មាននៃការបង្រៀននេះក៏ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័របស់អនុវិទ្យាល័តាកេសូណូ ហ៊ីកាហ្ស៊ី ផងដែរ។