Khóa học Đào tạo cho Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể 2011

Tokyo, Osaka và Shiga Nhật Bản                           [Trang chi tiết]
Ngày 1-5 tháng 2 năm 2011

Được tổ chức bởi Viện Quốc Gia về Di Sản Văn Hóa và Cơ quan về Các Vấn Đề Văn Hoá (Bunkacho)
Phối hợp tổ chức bởi Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Các Tài Sản Văn Hóa, Tokyo
Hợp tác với Bảo Tàng Dân Tộc Học Quốc Gia
Được hỗ trợ bởi Ủy Ban Quốc Gia Nhật Bản cho UNESCO

Phiên 1

Hệ Thống Hành Chính Nhật Bản cho việc Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

KIKUCHI Kensaku, Chuyên Gia Cấp Cao Hàng Đầu Về Tài Sản Văn Hóa
Cơ quan về Các Vấn Đề Văn Hóa, Nhật Bản

Phiên 2

Bảo Vệ và Thực Hiện Thống Kê Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể tại Nhật Bản

MIYATA Shigeyuki, Giám đốc, Phòng Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể
Viện Nghiên Cứu Quốc Gia Tokyo về Các Tài Sản Văn Hóa

Phiên 3

Khu vực địa phương và Văn hóa dân gian: Liên quan tới một bộ phim tài liệu về "Hachigatsu Odori của Amami Oshima" do Bảo Tàng Dân Tộc Học Quốc Gia sản xuất


SASAHARA Ryoji, Phó giáo sư
Bảo Tàng Dân Tộc Học Quốc Gia Phòng Nghiên Cứu Văn Hóa

Phiên 4

Giới thiệu về Bảo Tàng Dân Tộc Học Quốc Gia - Vai trò & Sứ mệnh

TAMURA Katsumi, Phó Giám đốc
Phó Giám đốc Bảo Tàng Dân Tộc Học Quốc Gia

Phiên 5

Liên Hoan Nagahama Hikiyama và Buổi phát truyền hình

NISHIKAWA Takeo, SAZANAMI Yasuhisa
Hiệp Hội Văn Hóa Nagahama Hikiyama

 

 

Case Study Report Sharing Lecture of the Training Course
Chia Sẻ Báo Cáo Nghiên Cứu Bài giảng của Khóa học Đào tạo