Tin mới

Chúng tôi đã tham gia hội nghị điều chỉnh lần thứ 3 của trung tâm chuyên đề số 2 của UNESCO hoạt động trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể.(2015-12-24 at 14:30)
IRCI đã tham gia hội nghị điều chỉnh lần …
Báo cáo đánh giá của IRCI đã được đăng trên trang web của UNESCO.(2015-12-24 at 14:30)
IRCI đã có cuộc đánh gi&aac…
Đoàn đại biểu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã có chuyến thăm trọng thể IRCI.(2015-12-24 at 14:28)
Vào ngày 30 tháng 6 năm 201…
Chúng tôi đã tham gia Hội nghị chuyên đề Tokyo "Suy nghĩ về Di sản văn hóa".(2015-12-24 at 14:27)
IRCI đã tham gia Hội nghị chuyên đề…
Đoàn đại biểu của viện nghiên cứu ngôn ngữ mẹ đẻ quốc tế Bangladesh đã có chuyến thăm trọng thể IRCI.(2015-12-24 at 14:27)
Vào ngày 6 tháng 4 năm 2015…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >