Tin mới

IRCI và SAC phối hợp tổ chức một Hội thảo Nghiên cứu, mời Bảo tàng có liên quan ở Các cộng đồng châu Á và Công ước năm 2003(2012-08-14 at 09:59)
IRCI và SAC phối hợp tổ chức một Hội thảo…
IRCI Bắt Đầu Các Hoạt Động Hợp Tác với SAC(2012-08-03 at 09:57)
IRCI đã ký MOU (Biên Bản Ghi…
Hai báo cáo sau cùng về cuộc họp và diễn đàn của IRCI đã được đăng tải(2012-08-01 at 09:57)
Các báo cáo sau cùng…
IRCI và MCM Phối Hợp Chủ Trì Diễn Đàn Các Nhà Nghiên Cứu Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Đầu tiên ở Paris(2012-06-07 at 09:58)
IRCI và MCM đã Phối Hợp Chủ Tr&igr…
Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức “Hội thảo nghiên cứu sâu đầu tiên về cộng đồng và Công ước năm 2003” (Ngày 3-4 tháng 3năm 2012, Tokyo)(2012-05-01 at 09:55)
Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Di s…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7