Tin mới

Các thành viên chính phủ Đông Timo tham dự khóa nghiên cứu về Di sản văn hóa phi vật thể tại Nhật Bản(2014-04-01 at 09:53)
IRCI trả lời yêu cầu của chính phủ …
Phiên họp lần thứ 2 của Ban điều hành IRCI(2014-03-31 at 09:52)
Phiên họp lần thứ 2 của Ban điều hà…
Hội nghị chuyên đề quốc tế tại Lễ kỷ niệm 10 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể(2013-12-01 at 09:56)
Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Di s…
Công bố Báo cáo Hội nghị cựu sinh viên trường thực tế quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2012(2013-06-01 at 09:55)
Báo cáo Hội nghị cựu sinh viê…
IRCI tổ chức Cuộc họp các chuyên gia về ICH vào tháng 1 năm 2013(2013-03-01 at 09:56)
IRCI tổ chức Cuộc họp các chuyên gi…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >