Tin mới

IRCI đã đăng cai tổ chức một hội thảo quốc tế mang tên "Hội Thảo Lần Thứ 1 của IRCI về Nghiên Cứu Hệ Thống Pháp Lý Liên Quan Đến Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể trong Khu Vực Đông Nam Á”(2015-02-26 at 10:15)
Hợp tác với Khoa Luật, Đại Học Kyushu, IR…
Diễn thuyết tại Trường THCS Takezono Higashi (Thành Phố Tsukuba)(2015-02-26 at 10:10)
Vào ngày 20 tháng 12 năm 2014, Ph…
Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Lần Thứ Ba IRCI đã được tổ chức.(2015-02-26 at 10:05)
Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị lần thứ ba của…
Các đại biểu IRCI đã có chuyến thăm và làm việc tại Sri Lanka cho dự án "Nghiên Cứu các Ngành Thủ Công Mỹ Nghệ Truyền Thống Đang Có Nguy Cơ Bị Mất Đi"(2015-02-26 at 10:03)
Như một phần của dự án “Nghiê…
IRCI đã công bố "Cơ Sở Dữ Liệu Nghiên Cứu về bảo tồn ICH trong Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương”(2015-02-26 at 10:00)
Là một phần của dự án "Nghiê…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >