Thuyết giảng tại trường cấp 2 Takezono Higashi (thành phố Tsukuba)

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, phó giám đốc IRCI là bà Misako Onuki đã được mời đến thuyết giảng tại trường cấp 2 Takezono Higashi (thành phố Tsukuba) và bà đã giảng cho học sinh về chủ đề "Bảo tàng mỹ thuật Louvre nhìn từ lịch sử thế giới và công ước di sản thế giới". Đây là lần thứ 2 bà Onuki được mời đến giảng tại trường này. Trong bài giảng, bà Onuki đã giới thiệu về các hoạt động của IRCI.