Cuộc họp ban điều hành IRCI lần thứ 4 đã được tổ chức

Cuộc họp ban điều hành IRCI lần thứ 4 đã được tổ chức tại Agora Regency Sakai vào ngày 25 tháng 9 năm 2015. Tại cuộc họp ban điều hành, ngoài sự tham gia của 8 thành viên ban điều hành còn có sự tham gia của 13 người thuộc 7 tổ chức bao gồm Bộ ngoại giao, giám đốc Bảo tàng Quốc gia Belau của Palau, 2 trung tâm chuyên đề số 2 UNESCO liên quan đến Di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc (ICHCAP, CRIHAP) v.v…

Trong cuộc họp ban điều hành lần này đã đưa ra các vấn đề quan trọng sau đây:

1. Báo cáo các dự án của năm tài chính 2014, phê duyệt quyết toán năm tài chính 2014 và xác nhận lại ngân sách của năm tài chính 2015.

2. Thẩm tra và phê duyệt Kế hoạch trung hạn mới (năm tài chính 2016-2020).

3. Thẩm tra và phê duyệt Kế hoạch dự án năm tài chính 2016 cùng ngân sách.

Sau ngày diễn ra cuộc họp ban điều hành, chúng tôi đã đi xem nghi lễ dâng hương của phủ futon-daiko trong lễ hội mùa thu của phủ Mozu Hachimangu như là một chuyến du ngoạn.