Chúng tôi đã tham gia hội nghị điều chỉnh lần thứ 3 của trung tâm chuyên đề số 2 của UNESCO hoạt động trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể.

IRCI đã tham gia hội nghị điều chỉnh lần thứ 3 (*) của trung tâm chuyên đề số 2 của UNESCO (C2) hoạt động trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2015. Hội nghị này do phòng Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO tổ chức hàng năm nhằm điều chỉnh các hoạt động của trung tâm C2 thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể và để xúc tiến sự liên kết giữa các trung tâm và với UNESCO. Hội nghị năm nay do trung tâm C2 của Trung Quốc (CRIHAP) cùng phối hợp tổ chức có sự tham gia của các đại biểu từ 6 trung tâm của châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Từ phía IRCI có sự giam gia của giám đốc Arata Akio và cộng tác viên Kodama Sigeaki, phụ trách phiên họp về đánh giá từ bên ngoài theo sự ủy thác của UNESCO. Hai trung tâm C2 khác cũng đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến việc vận hành và các hoạt động, thông qua các thảo luận đã xác nhận việc tăng cường sự liên kết nhiều hơn nữa trong thời gian tới.