Chúng tôi đã tham gia Hội nghị chuyên đề Tokyo "Suy nghĩ về Di sản văn hóa".

IRCI đã tham gia Hội nghị chuyên đề với tiêu đề trên được tổ chức tại phòng khách lớn Heiseikan của bảo tàng quốc gia Tokyo vào ngày 20 tháng 5 năm 2015. Hội nghị chuyên đề này được thành phố Sakai và cơ quan tài sản văn hoá quốc gia là pháp nhân hành chính độc lập cùng đứng ra tổ chức, giám đốc IRCI Arata Akio đã tham gia với tư cách là tham luận viên.

Tại hội nghị chuyên đề này đã có khoảng 250 người tham gia. Ngoài ra, tại hành lang đã trưng bày các tấm áp phích để giới thiệu về các hoạt động của IRCI.