Chúng tôi đã thực hiện một bài thuyết trình tại hội thảo công khai liên quan đến Di sản văn hóa phi vật thể do thành phố Sakai tổ chức.

Tại IRCI, chúng tôi đang nỗ lực phổ cập văn hóa phi vật thể thông qua sự hợp tác với các dự án hướng tới người dân do thành phố Sakai thực hiện. Một trong các hoạt động đó là vào ngày 21 tháng 2 năm 2015, trong một hội thảo tìm hiểu về văn hóa phi vật thể lần thứ 10 do thành phố Sakai tổ chức, giám đốc Arata Akio của IRCI đã thực hiện một bài thuyết trình với chủ đề "Hiệp ước Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO và các bước đi của IRCI".

Hội thảo này được tổ chức tại bảo tàng của thành phố Sakai và có khoảng 70 người dân đã tham gia.