Diễn thuyết tại Trường THCS Takezono Higashi (Thành Phố Tsukuba)

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2014, Phó Tổng Giám Đốc IRCI, bà Misako Ohnuki, đã thực hiện bài diễn thuyết mang tên "Công Ước Di Sản Thế Giới và Đóng Góp của Nhật Bản" cho học sinh tại Trường THCS Takezono Higashi ở Thành Phố Tsukuba. Bà cũng giới thiệu về các hoạt động của IRCI trong bài nói chuyện của mình. Tin tức về buổi diễn thuyết này cũng được đăng tải tại trang web của Trường THCS Takezono Higashi