IRCI đã đăng cai tổ chức một hội thảo quốc tế mang tên "Hội Thảo Lần Thứ 1 của IRCI về Nghiên Cứu Hệ Thống Pháp Lý Liên Quan Đến Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể trong Khu Vực Đông Nam Á”

Hợp tác với Khoa Luật, Đại Học Kyushu, IRCI đã tổ chức hội thảo quốc tế vào ngày 19-20 tháng 12 năm 2014 tại Khuôn Viên Hakozaki. Theo kế hoạch, hội thảo là một phần của dự án mang tên "Nghiên Cứu Hệ Thống Pháp Lý Liên Quan Đến Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể trong Tiểu Vùng Sông Mê Kông Mở Rộng", và có sự tham dự của mười ba nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ từ các nước Đông Nam Á. Dưới sự chủ trì của Giáo Sư Toshiyuki Kono (Đại Học Kyushu), các đại biểu tham gia đã tiến hành phân tích và tích cực thảo luận các vấn đề về hệ thống pháp lý liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.