Hội nghị chuyên đề quốc tế tại Lễ kỷ niệm 10 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Cục Văn hóa Nhật Bản và thành phố Sakai đồng tổ chứ Hội nghị này từ 3h đến 17h30 ngày 3 tháng 8 nam 2013  Phần đầu tiên của Hội nghị chuyên đề bao gồm:

Các đơn vị đồng tổ chức và đại biểu của UNESCO phát biểu khai mạc:
Ông Masanori Aoyagi, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Nhật Bản
Ông Abhimanyu Singh, Giám đốc Văn phòng UNESCO tại Bắc Kinh
Ông Osami Takeyama, Thị trưởng thành phố Sakai

Những bài phát biểu quan trọng
"Tương lai của Công ước năm 2003 và vai trò của cộng đồng quốc tế"
Phát biểu của Ông Koichiro Matsuura, nguyên Tổng giám đốc UNESCO
“Về việc truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể”
Phát biểu của Ông Gensho Umewaka, nghệ nhân kịch Noh, người đứng đầu thứ 56 của gia đình Umewaka

Tiểu ban thảo luận
"Sức mạnh của di sản văn hóa phi vật thể và nhiệm vụ của Công ước 2003"

Do ông Akio Arata, Tổng giám đốc của IRCI chủ trì
Thành viên của tiểu ban: 9 chuyên gia và chủ nhân của di sản văn hóa phi vật thể

Trong phần thứ hai của Hội nghị chuyên đề, hai di sản đã được đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được trình diễn trên sân khấu. Nhấn vào đường dẫn bên dưới để xem băng ghi hình:

 Khoảng 300 đại biểu đã tham dự hội nghị chuyên đề.