IRCI Bắt Đầu Các Hoạt Động Hợp Tác với SAC

IRCI đã ký MOU (Biên Bản Ghi Nhớ) liên quan đến các hoạt động nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương với Trung Tâm Nhân Chủng Học Công Chúa Maha Chakri Sirindhorn (SAC). Lễ ký kết MOU giữa hai tổ chức đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 8 tại tòa nhà SAC tại Bangkok có sự tham dự của Misako Ohnuki, Phó Giám đốc IRCI, và Suvanna Kriengkraipetch, Giám đốc SAC. Họ đã thảo luận chi tiết về việc hợp tác qua lại của mình trong tương lai bằng cách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các bảo tàng trong khu vực. Bước đầu tiên IRCI và SAC đồng tổ chức "Hội Thảo Cựu Sinh Viên Quốc Tế về Việc Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương" vào ngày 6-10 tháng 8 năm 2012, tại Lamphun.

Lễ Ký kết MOU giữa SAC và IRCI

(Hoạt động này đã được lên kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động được lập kế hoạch phù hợp với kế hoạch trung hạn của IRCI được thông qua trong Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị Đầu Tiên của IRCI.)