Đoàn đại biểu của Vụ Xúc Tiến Văn Hóa, Bộ Văn Hóa Vương Quốc Thái Lan đã đến thăm và chào xã giao IRCI

Đoàn đại biểu do Phó Vụ Trưởng, Ngài D. Thongsom dẫn đầu, đã tới thăm và chào xã giao IRCI vào ngày 16/5/2014. IRCI và đoàn đã chia sẻ các hoạt động của hai bên và thảo luận về cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai bên.