Các thành viên chính phủ Đông Timo tham dự khóa nghiên cứu về Di sản văn hóa phi vật thể tại Nhật Bản

IRCI trả lời yêu cầu của chính phủ Đông Timo và văn phòng UNESCO ở Jakarta, lập kế hoạch và tiến hành khóa nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể tại Nhật Bản cho các thành viên chính phủ từ Đông Timo. Dự án này không nằm trong trương trình trung hạn ban đầu của IRCI (2013-2015). Tuy nhiên, do nhiệm vụ hành động của IRCI bao gồm việc bảo vệ ICH khi gặp nguy hiểm và cũng do sự cấp thiết của vấn đề này và đã được thông qua tại phiên họp năm 2013 của ban điều hành IRCI. Các quan chức viếng thăm Nhật Bản trong vòng năm ngày từ 22 đến 26 tháng 10.

Những nỗ lực để quảng bá và bảo vệ di sản văn hóa sống cần phải có nhiều nỗ lực thông qua các yếu tố như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, phong tục, nghi thức, nghi lễ và nghề thủ công. ICH Đông Timo vẫn chưa được xác định, tình trạng liên quan vẫn chưa được phân tích và hiểu đúng. Ngoài ra, các bảo tàng và cơ sở hạ tầng chưa được thiết lập. Theo đó, việc này đã được quyết định nhằm triển khai trương trình liên quan đến việc lựa chọn một vài thói quen tốt từ trên xuống dưới, quảng bá và thúc đẩy ICH bởi Quốc gia và cộng đồng nông nghiệp, kết hợp với giám sát, thảo luận (hệ thống truyền tải và các chủ đề khác với các thành viên của hiệp hội bảo tồn ICH, những nhà quản lý bảo tàng và các nhà quản trị theo khu vực). Khóa nghiên cứu đã đến thăm bảo tàng Quốc gia Tokyo; Viện nghiên cứu Quốc gia về tài sản văn hóa ở Tokyo; Nhà Hát Quốc gia để thấy được sự nỗ lực ở tầm quốc gia. Sau đó, những người tham gia đã tìm hiểu về các bảo tàng cộng đồng (bảo tàng Namahage và bảo tàng văn hóa dân gian Oga Shinzan) ở Oga, tỉnh Akita, ngôi nhà của lễ hội Oga Namahage; những nỗ lực của thành phố Yuki ở tỉnh Ibaraki nhằm đào tạo người dân và truyền đạt Yuki-tsumugi, một nghề thủ công; và thị trường của nghề thủ công, các thắng cảnh trong cộng đồng Mashiko, tỉnh Tochigi.

Các cuộc thảo luận kỹ lưỡng diễn ra vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng liên quan đến các vấn đề và cách giải quyết để bảo vệ ICH tại Đông Timo. Kết quả của các cuộc thảo luận này đã được tổng hợp.

Thông tin chi tiết đã được xuất bản thành báo cáo trong tháng 3 năm 2014.